HAKKIMIZDA

Yer altı ve yerüstü tüm sular devlete aittir. Bu suların etkin ve verimli bir şekilde sulama suyu olarak kullanımının yapılması için; Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşlerine bağlı DSİ Bölge Müdürlükleri tarafından yapılan Baraj, Gölet, Kanal, Kanalet vb tesisleri ile mümkündür. Nilüfer Sulama Birliğimiz DSİ tarafından yapılan bu tesisler sayesinde Üreticilerin hizmetine sunulmaktadır.

Nilüfer Sulama Birliğimizin kuruluş sebebi; DSİ 1. Bölge Müdürlüğünün inşa ettiği sulama tesislerindeki(Baraj, Gölet) biriken suyu, sulama suyu olarak kullanılması için uygun hale getirilen akarsuların ve yeraltı sularının, Mevcut Üreticilerimizin daha verimli ürün alabilmeleri için Üreticiler ile DSİ 1. Bölge Müdürlüğü arasında köprü görevini yürütmektedir. Bu görev Tesislerdeki suların bakım onarım ücreti karşılığında üreticilere sağlıklı bir şekilde sunmaktır.


Birliğimiz DSİ 1. Bölge Müdürlüğünden Devraldığı sulama tesislerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütmeye devam ederken, aynı zamanda suyun tasarruflu bir şekilde kullanımını sağlamak için kapalı sulama tesislerinde sayaç sistemine geçilecek akabinde artan sular için sulama alanları arttırılacak su daha ucuz maliyetle çiftçilere sunulacaktır.

Böylelikle su olmadığı veya su girdileri pahalı olduğu için tarımsal arazilerini terk eden çiftçilerimiz için  geri dönüş sağlanacak ve üretim artacaktır. Buda ülkemizin ekonomisine fayda sağlayacaktır.