Tarifeler

2020 yılı sulama ücreti

*Kapalı sulama alanlarında Ultrasonik ön ödemeli sayaç takılmış olup; Pompaj sistemi olan sulama alanlarında 1ton(1metreküp)0,60 krş, diğer sulama alanlarda 1ton (1metreküp) 0,25 krş. olarak karar alınmıştır.

*Açık sulama sahalarında 100 tl/dekar olarak kara alınmıştır.

2019 yılı sulama ücreti ön ödemeli ultrason sayaç takılan yerlerde 15 krş./ton olarak karar alınmıştır.